கத்தார் உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ள அரங்கத்தைக் காணக் குவிந்த மக்கள்

Spread the love

கத்தாரில் 2022ஆம் ஆண்டு நடக்கவிருக்கும் உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டிகளுக்காகவே கட்டப்பட்ட அரங்கத்தைப் பார்க்க நேற்று ரசிகர்கள் அலைமோதினர்.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *