கத்தார் உலகக்கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டி: ரசிகர்கள் ஆடம்பரக் கப்பல்களில் தங்க ஏற்பாடு

Spread the love


Images

  • qatar (1)

    படம்: AFP

கத்தார் உலகக்கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டிகளைக் காண வரும் ரசிகர்களை ஆடம்பரக் கப்பல்களில் தங்கவைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

2022ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் நடக்கவுள்ள போட்டிக்கு சுமார் 1.5 மில்லியன் ரசிகர்கள் கத்தார் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தங்குமிடங்களுக்குப் பற்றாக்குறை ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காகப் போட்டி ஏற்பாட்டாளர்கள் இரண்டு ஆடம்பரக் கப்பல்களைப் போட்டிக்காக ஒப்பந்தம் செய்துள்ளனர்.

அதில் சுமார் 4,000 பேர் தங்கலாம்.

போட்டிகள் நடைபெறும் நேரங்களில் அவை டோஹா துறைமுகத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும்.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: