ஒன்றையர் தினம் ஏன் நவம்பர் 11-ஆம் தேதி?

Spread the love

ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 11ஆம் தேதி ஒற்றையர் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. அது ஏன் என்று நம்மில் பலர் யோசித்திருப்போம்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: