'உலகில் 30 மில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் பட்டினியால் வாடும் நிலையை நெருங்குகிறார்கள்'

Spread the love

உலகில் 30 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்டோர் பட்டினியால் வாடும்  நிலையை நெருங்கிக்கொண்டிருப்பதாக, ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: