உடற்குறையுள்ளோருக்கான ஒலிம்பிக் போட்டிகள் – யிப் பின் சியூவுக்கு 100 மீட்டர் மல்லாந்த நீச்சல் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம்

Spread the love


உடற்குறையுள்ளோருக்கான ஒலிம்பிக் போட்டியில் சிங்கப்பூரின் யிப் பின் சியூ (Yip Pin Xiu), 100 மீட்டர் மல்லாந்த நீச்சல் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளார்.

அவர் 2 நிமிடம் 16.61 விநாடிகளில் நீந்தி முதலிடத்தைப் பிடித்தார்.

யிப் வென்ற 4-ஆவது தங்கப் பதக்கம் இது.

அவர் 2016-ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற 100 மீட்டர் மல்லாந்த நீச்சல் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்றார்.

யிப், 50 மீட்டர், 100 மீட்டர் மல்லாந்த நீச்சலுக்கான உலகச் சாதனை படைத்தவர்.

இந்த ஆண்டின் சிறந்த பெண் விளையாட்டாளராக, யிப் சிங்கப்பூர் உடற்குறையுள்ளோருக்கான விளையாட்டு விருதுகளில் கௌரவிக்கப்பட்டார்.

உடற்குறையுள்ளோருக்கான ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் சிங்கப்பூரைப் பிரதிநிதித்து, 10 விளையாட்டாளர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.

அவர்கள் 6 விளையாட்டுகளில் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: