இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியிருக்கும் ஆர்சனல், செல்சி

Spread the love

வலென்ஷியாவுடன் ஆடிய இரு ஆட்டங்களிலும் ஏழுக்கு மூன்று எனும் மொத்த கோல் கணக்கில் ஆர்சனல் வென்றது.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *