இந்தியா, துருக்கி, மியன்மார் உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து வந்த 21 பேருக்கு நோய்த்தொற்று – விவரங்கள்

Spread the love


சிங்கப்பூரில் நேற்று கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட 21 பேரும், வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள்.

அவர்களின் விவரங்கள்….

சிங்கப்பூரர்கள் – 3
சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசி – 3

அவர்கள் இந்தியா, மியன்மார், பிலிப்பீன்ஸ், துருக்கியிலிருந்து சிங்கப்பூர் திரும்பியவர்கள்.

குறுகியக் கால விசா அட்டையில் வந்தவர்கள் – 3

ஒருவர் காவல்துறை விசாரணைக்காக மலேசியாவிலிருந்து வந்தார்.
குடும்பத்தினரைச் சந்திக்க
ஒருவர் கனடாவிலிருந்தும் மற்றொருவர் இந்தியாவிலிருந்தும் இங்கு வந்தார்.

வேலை அனுமதி அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் – 11
அவர்கள் பங்களாதேஷ், மியன்மார் பிலிப்பீன்ஸ் ஆகியவற்றிலிருந்து சிங்கப்பூர் வந்தவர்கள்.
அவர்களில் 2 பேர் வெளிநாட்டு இல்லப் பணிப்பெண்கள்.

சார்ந்திருக்கும் அனுமதி அட்டை வைத்திருப்பவர் – 1
அவர் இந்தியாவிலிருந்து வந்தார்.

21 பேரும், வீட்டில் தங்கும் கட்டாய உத்தரவை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்த வேளையில் பரிசோதிக்கப்பட்டனர் என்று சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்தது.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: