இங்கிலீஷ் பிரிமியர் லீக்: சில முடிவுகள்

Spread the love

டாட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர் அணியைச் சந்தித்த ஆட்டத்தில், 2-1 எனும் கோல் கணக்கில் லிவர்ப்பூல் வெற்றி பெற்றது.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: