இங்கிலீஷ் பிரிமியர் லீக் காற்பந்துக் குழுக்களின் வெற்றி வாய்ப்புகளைப் பற்றி ஒரு கலந்துரையாடல்

Spread the love


விளையாட்டு – காற்பந்து

இங்கிலீஷ் பிரிமியர் லீகின் புதிய பருவம் நாளை தொடங்கவுள்ளது.

அதற்கு முன் காற்பந்துக் குழுக்கள் புதிய விளையாட்டாளர்களை வாங்குவதற்கான கடைசி நாள், இன்று!

அவற்றின் வெற்றி வாய்ப்புகளைப் பற்றிக்^ காற்பந்து விமர்சகர் ஒருவருடன் கலந்துரையாடினார் எமது நிருபர் பிரசன்னா.

THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *