இங்கிலீஷ் பிரிமியர் லீக் – முக்கிய ஆட்டங்களின் முடிவுகள்

Spread the love

லிவர்ப்பூலும், மென்செஸ்ட்டர் சிட்டியும் இங்கிலீஷ் பிரிமியர் லீக் பட்டியலில் முன்னணி இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளன.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *