ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்பர்ன் நகருக்கு அருகே 3 முறை நிலநடுக்கம்

Spread the love

ஆஸ்திரேலியாவின் Melbourne நகருக்கு அருகே ஒரு மணி நேரத்திற்குள் 3 நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: