அரையிறுதியில் ஆஷ்லே பார்டி | ஆகஸ்ட் 21, 2021

Spread the love

சின்சினாட்டி டென்னிஸ் தொடரின் அரையிறுதிக்கு ஆஷ்லே பார்டி முன்னேறினார். அமெரிக்காவில் சின்சினாட்டி சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில் உலகின் ‘நம்பர்–1’ வீராங்கனை ஆஷ்லே பார்டி, செக் குடியரசின் கிரெஜ்ஜிகோவாவை சந்தித்தார். முதல் செட்டை ஆஷ்லே பார்டி 6–2 என எளிதாக வசப்படுத்தினார். தொடர்ந்து அசத்திய இவர் அடுத்த செட்டையும் 6–4 என கைப்பற்றினார். முடிவில் ஆஷ்லே பார்டி 6–2, 6–4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: