அரையிறுதியில் அசரன்கா | அக்டோபர் 14, 2021

Spread the love

இந்தியன் வெல்ஸ் தொடரின் அரையிறுதிக்கு அசரன்கா, ஆஸ்டபென்கோ முன்னேறினர். அமெரிக்காவில் இந்தியன் வெல்ஸ் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில் பெலாரசின் அசரன்கா, அமெரிக்காவின் பெகுலாவை சந்தித்தார்.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: