அனைத்துலக உடற்குறையுள்ளோருக்கான நீச்சல் போட்டியில் சிங்கப்பூருக்கு இரண்டாம் தங்கம்

Spread the love


அனைத்துலக உடற்குறையுள்ளோருக்கான நீச்சல் வெற்றியாளர் போட்டியில், சிங்கப்பூர் வீராங்கனை யிப் பின் சியூ இரண்டாவது தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளார்.

50 மீட்டர் மல்லாந்த நீச்சலில் அவர் வெற்றி வாகை சூடினார்.

போட்டியை முடிக்க அவர் எடுத்துகொண்ட நேரம், ஒரு நிமிடம், 4.43 வினாடி.

அடுத்த நிலையில், இத்தாலியர் எஞ்சலா பிரோசிடா (Angela Procida).

மூன்றாவது நிலையில், கனடா இடம்பெற்றது.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *