அனைத்துலகப் போட்டிகளில் விளையாட மெஸ்ஸிக்குத் தற்காலிகத் தடை

Spread the love

தென்னமெரிக்கக் காற்பந்து நிர்வாக அமைப்பு, அர்ஜெண்டின காற்பந்து அணித் தலைவர் லயனல் மெஸ்ஸி (Lionel Messi) மூன்று மாதங்கள் அனைத்துலகப் போட்டிகளில் விளையாடத் தடை விதித்துள்ளது. 

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *