அணுவாயுதத் தளபத்தியத்தின் Twitter கணக்கில் பதிவிட்ட குழந்தை

Spread the love


அமெரிக்காவின் அணுவாயுதத் தளபத்தியத்தின் Twitter கணக்கில் ‘;l;;gmlxzssaw’ எனும் பதிவிடப்பட்டது.

இணையவாசிகள் அனைவரும் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்தனர்.

கணக்கு ஊடுருவப்பட்டுள்ளதா? பதிவு ஏதோ ஒரு ரகசியத் தகவலா? சிலர் அதை அணுவாயுதத் தாக்குதல் தொடுப்பதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம் என்றும் வேடிக்கையாகச் சொன்னார்கள்.

ஆனால் உண்மையில் அது ஒரு குழந்தையின் செயல் என்று யார் நினைத்திருக்கமுடியும்?!

ஆம், அணுவாயுதத் தளபத்தியத்தின் Twitter கணக்கை நிர்வகிக்கும் ஒருவரின் குழந்தை, கணக்கில் தெரியாமல் பதிவிட்டதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

வீட்டிலிருந்து பணிபுரிந்து வரும் அந்த நிர்வாகி, கணக்கு மீது கவனம் செலுத்தாதபோது அவரது குழந்தை அச்செயலில் ஈடுபட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

கணக்கு ஊடுருவப்படவில்லை!

அந்தப் பதிவு தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *